/tmp/phpGPUQXt

  

種瓠仔生菜瓜

作詞/作曲:澎恰恰

人種菜瓜嘛隆咚隆咚甩啊 阮種菜瓜啊也賢旋滕哪喂

彼年的雨水 講落啊尚多 阮兜的水田親像一條溪
阮啊老爸講今年會真歹過 阮老母惦灶腳閒閒喀喀累

擱彼年的雨水講落啊無多喔 阮兜的瓠仔結一下像菜瓜
阮啊大姐講無錢無愛嫁 阮小弟乎阮老母 是槓甲做狗爬啊

人生的過程啊無免想彼多 黑雲罩霧的日子總是會經過
認真打拼快樂會來相找 彼個時陣管太伊 瓠仔抹生生菜瓜
腳踏實地等待好機會 世界一定是咱的

PS:畢竟是台語,太多種寫法了,所以,「瓠仔」也好,「葫仔」也好,都是一樣啦。

*********

在2020年11月28日播出的「超級夜總會」,在「埔心牧場」舉辦,說是感恩之旅,該日所得,將捐贈給澎恰恰。前陣子新聞,澎恰恰宣佈破產,稍微了解一下,是因為他為了拍電影,竟然向地下錢莊借錢,利滾利,滾到他負擔不起。唉,理想很重要,但更要量力而為啊。

所以,在此集中,來了很多明星,都是受過他的恩惠,黃西田也是其一,不過,黃西田比他大,卻因為《鳥仔伯與十三姨》,叫了他十多年的「爸」,也算是緣份很深了。然後,黃西田提到,澎恰恰寫給他的第一首歌,就是這首了。當他開始演唱,我們都覺得,哇,這首歌好好聽,而且,鄉土味濃厚,歌詞也很有時代感,當下,腦袋馬上記住,立刻上樓找啊。

不過,在節目中,澎恰恰也唱出了另一段,是屬於豐收的一年,可能是他即興想出來的歌詞?!說起來,他也真是有才,幫好多人寫過歌,除了多年前的腥聞,好像也沒什麼不堪的事,所以,為了拍電影搞到破產,實在可惜啊。只是,他手上也有節目在主持,若能好好努力,把債務還清,那就沒關係啦。

對了,這首歌,也有澎恰恰唱的版本,不過,還是黃西田的版本有濃濃的鄉土味,比較貼近人心,因此,寫歌的人不見得就適合唱該首歌。

arrow
arrow

    Carol 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()