DSC02595 


再度停在茄萣濕地公園,此次拍的點不太一樣,幾天雨過後,終於有濕地的感覺了,只是,拍不漂亮啊,濕地要怎麼拍才好看呢?

DSC02582 

DSC02584 

△之前好像沒有這些木棧道,還是我沒注意到呢?

DSC02585 

DSC02586 

DSC02587 

DSC02589 

DSC02590 

DSC02591 

DSC02592 

DSC02593 

△一樣,招牌來一張。

DSC02596 

△這是到另一端所拍攝。

DSC02597 

△這樣才叫濕地嘛。

DSC02598 

DSC02599 

△連座椅都有刻上水鴨,美哦。

    文章標籤

    RX100 茄萣濕地公園

    全站熱搜

    Carol 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()