DSC_7807 


因為小甜甜要請吃飯,所以,隔了一天,又來到右昌,當然,先到援中路上去看看阿勃勒囉,此次,停在另一段路上,同一條路,但這邊的感覺又不同了,尤其,步道的規劃也不一樣,拍起來的感覺當然也不一樣囉。

DSC_7808 

△這應該算是阿勃勒步道了吧,整排都是,堤坊對面也是一整排啊。

DSC_7809 

DSC_7810 

DSC_7811 

△不錯吧。

DSC_7812 

DSC_7814 

DSC_7817 

DSC_7818 

DSC_7819 

△可惜,對面的房子實在有夠醜的。

DSC_7820 

DSC_7822 

DSC_7824 

△黃花落滿地啊。

DSC_7825 

DSC_7827 

DSC_7829 

DSC_7832 

DSC_7836 

DSC_7838 

DSC_7839 

DSC_7840 

DSC_7841 

DSC_7842 

DSC_7849 

△真的很像一串串的黃色葡萄吧?

DSC_7850 

DSC_7851 

DSC_7855 

DSC_7856 

DSC_7857 

DSC_7859 

DSC_7860 

DSC_7862 

DSC_7864 

DSC_7868 

DSC_7871 

DSC_7872 

DSC_7875 

DSC_7876 

DSC_7880 

DSC_7882 

DSC_7883 

DSC_7884 

DSC_7885 

DSC_7886 

DSC_7887 

DSC_7890 

DSC_7891 

DSC_7895 

DSC_7896 

DSC_7897 

DSC_7898 

DSC_7900  

arrow
arrow

    Carol 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()